Synthesis of long-chain fatty acid starch esters in aqueous medium and its characterization

Kairui Zhang, Fei Cheng, Kang Zhang, Jianbo Hu, Changxue Xu, Yi Lin, Mi Zhou, Puxin Zhu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)136--147
JournalEuropean Polymer Journal
StatePublished - Oct 2019

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Synthesis of long-chain fatty acid starch esters in aqueous medium and its characterization'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this