Structural Monoclinicity and Its Coupling to Layered Magnetism in Few-Layer CrI3

Xiaoyu Guo, Wencan Jin, Zhipeng Ye, Gaihua Ye, Hongchao Xie, Bowen Yang, Hyun Ho Kim, Shaohua Yan, Yang Fu, Shangjie Tian, Hechang Lei, Adam W. Tsen, Kai Sun, Jia-An Yan, Rui He, Liuyan Zhao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)10444–10450
JournalACS Nano
StatePublished - Jun 2 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Structural Monoclinicity and Its Coupling to Layered Magnetism in Few-Layer CrI3'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this