Solution-printable fullerene/TiS2 organic/inorganic hybrids for high-performance flexible n-type thermoelectrics

Liming Wang, Zimeng Zhang, Linxiao Geng, Tianyu Yuan, Yuchen Liu, Juchen Guo, Lei Fang, Jingjing Qiu, Kun Zhang, Shiren Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)1307-1317
JournalEnergy & Environmental Science
StatePublished - May 1 2018

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Solution-printable fullerene/TiS2 organic/inorganic hybrids for high-performance flexible n-type thermoelectrics'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this