Semiconductor-to-metal transition of Bi2Se3 under high pressure

Junkai Zhang, Yonghao Han, Cailong Liu, Xin Zhang, Feng Ke, Gang Peng, Yanzhang Ma, Chunxiao Gao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Semiconductor-to-metal transition of Bi2Se3 under high pressure'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy