Reversibly tunable coupled and decoupled super absorbing structures

Nan Zhang, Ziye Dong, Dengxin Ji, Haomin Song, Xie Zeng, Zhejun Liu, Suhua Jiang, Yun Xu, Ayrton Bernussi, Wei Li, Qiaoqiang Gan

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)091105
JournalApplied Physics Letters
DOIs
StatePublished - Mar 2 2016

Cite this