Reversible metallization and carrier transport behavior of In2S3 under high pressure

Yuqiang Li, Yang Gao, Ningru Xiao, Pingfan Ning, Liyuan Yu, Jianxin Zhang, Pingjuan Niu, Yanzhang Ma, Chunxiao Gao

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
JournalDefault journal
StatePublished - 2018

Cite this