Radio Frequency Beamforming Based on a Complex Domain Frontend

Zhengyu Peng, Jialong Chen, Yazhou Dong, Bin Zhang, Shan Qiao, Dexin Ye, Jiangtao Huangfu, Yongzhi Sun, Changzhi Li, Lixin Ran

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)289-298
JournalIEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques
StatePublished - Jan 2016

    Fingerprint

Cite this

Peng, Z., Chen, J., Dong, Y., Zhang, B., Qiao, S., Ye, D., Huangfu, J., Sun, Y., Li, C., & Ran, L. (2016). Radio Frequency Beamforming Based on a Complex Domain Frontend. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 289-298.