Radical Deaminative ipso-Cyclization of 4-Methoxyanilines with 1,7-Enynes for Accessing Spirocyclohexadienone-Containing Cyclopenta[c]quinolin-4-ones

Jie Li, Wen-Wen Zhang, Xiao-Jing Wei, Feng Liu, Wen-Juan Hao, Shu-Liang Wang, Guigen Li, Shu-Jiang Tu, Bo Jiang

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)6621-6628
JournalJournal of Organic Chemistry
StatePublished - 2017

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Radical Deaminative ipso-Cyclization of 4-Methoxyanilines with 1,7-Enynes for Accessing Spirocyclohexadienone-Containing Cyclopenta[c]quinolin-4-ones'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this