Pressure driven semi-metallic phase transition of Sb2Te3

Junkai Zhang, Tingjing Hu, Jiejuan Yan, Feng Ke, Jingshu Wang, Xiaoyan Cui, Xuefei Li, Yanzhang Ma, Jinghai Yang, Chunxiao Gao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)78--81
JournalMaterials Letters
StatePublished - 2017

Cite this