Preface

Han Zhao, Liu Zhifeng, Hongchao Zhang, Fumitoshi Matsuno, Yongcun Guo, Venkatesh Mahadevan, Adel El Shahat, Mohammed Usman, Robert Young, Hengying Xu, Mitsuo Gen, Wenying Feng, Zhifeng Liu, Zheng You, Jiang Han, Yuanlong Chen, Huabing Zhu, Adrian Olaru, Tian Huang, Chima AdieleWenxian Yu, Shide Xiao, Thomas Ahlswede, Raja Suzana Raja Kasim, Chengshan Wang, Ping Xu, Huibin Qin, Dean Zhao, Yongsheng Zhao, Mingzhou Liu, Minping Jia, Duoqian Miao, Feng Dong, Zhihong Yang, Yuehua Tan, Jiuhua Xu, Xiaoyun Chen, Shiming Ji, Xianmin Zhang, Jiqing Han, Xu Han, Xiaofei Yang, Li Wang, Dunwen Zuo, Tieli Sun, Shihong Shi, Zhaojun Yang, Yishan Zeng, Hua Chen, Huohong Tang, Jun Qian

Research output: Contribution to journalEditorial

Original languageEnglish
JournalApplied Mechanics and Materials
Volume130-134
StatePublished - 2012
Event2011 3rd International Conference on Mechanical and Electronics Engineering, ICMEE 2011 - Hefei, China
Duration: Sep 23 2011Sep 25 2011

Cite this