Power synthesis at low frequencies in the sub-THz gap

Jiaqi Zhao, Zhongbo Zhu, Bin Zhang, Dexin Ye, Changzhi Li, Lixin Ran

Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

Original languageEnglish
StatePublished - 2015

Cite this