Photoredox-Catalzyed Halo-trifluoromethylation of 1,7-Enynes for Synthesis of 3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-ones

Xin Yuan, Ming-Wei Zheng, Zhe-Chen Di, Yu-Sheng Cui, Kai-Qiang Zhuang, Long-Zhou Qin, Zheng Fang, Jiang-Kai Qiu, Guigen Li, Kai Guo

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)1835-1845
JournalDefault journal
StatePublished - 2019

Cite this