Monte Carlo Analysis of Occurrence Thresholds of Multicarrier Multipactors

Changzhi Li, Jianhua Shen, Jingyu Wang, Qingqing Song, Zhiyu Wang, Yun Li, Rui Wang, Tiancun Hu, Yafeng Xia, Qinfen Sun, Xinshe Yin, Wanzhao Cui, Hongtai Zhang, Xiaoning Zhang, Chunliang Liu, Changzhi Li, Lixin Ran

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)2734-2748
JournalIEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques
StatePublished - Aug 2017

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Monte Carlo Analysis of Occurrence Thresholds of Multicarrier Multipactors'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this