Modification of electronic band structure in mL + nL (m = 1, 2; N = 1-5) free-stacking graphene

Jianting Ji, Rui He, Yinghao Jie, Anmin Zhang, Xiaoli Ma, Linjing Pan, Le Wang, Liyuan Zhang, Qing Ming Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Modification of electronic band structure in mL + nL (m = 1, 2; N = 1-5) free-stacking graphene'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy