Microwave Imaging Customized on Demand Under Random Field Illumination

Tianyi Zhou, Fazhong Shen, Kuiwen Xu, Zhiyi Tang, Jun Wang, Bin Zhang, Dexin Ye, Jiangtao Huangfu, Changzhi Li, Lixin Ran

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)1148-1156
JournalIEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques
StatePublished - 2019

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Microwave Imaging Customized on Demand Under Random Field Illumination'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this