Metallization and Electrical Transport Behaviors of GaSb under High-Pressure

Guozhao Zhang, Baojia Wu, Jia Wang, Haiwa Zhang, Hao Liu, Junkai Zhang, Cailong Liu, Guangrui Gu, Lianhua Tian, Yanzhang Ma

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
JournalScientific reports
StatePublished - 2017

Fingerprint Dive into the research topics of 'Metallization and Electrical Transport Behaviors of GaSb under High-Pressure'. Together they form a unique fingerprint.

  • Cite this

    Zhang, G., Wu, B., Wang, J., Zhang, H., Liu, H., Zhang, J., Liu, C., Gu, G., Tian, L., & Ma, Y. (2017). Metallization and Electrical Transport Behaviors of GaSb under High-Pressure. Scientific reports.