Merging [2+2] Cycloaddition with Radical 1,4-Addition: Metal-Free Access to Functionalized Cyclobuta[a]naphthalen-4-ols

Feng Liu, Jia-Yin Wang, Peng Zhou, Guigen Li, Wen-Juan Hao, Shu-Jiang Tu, Bo Jiang

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Merging [2+2] Cycloaddition with Radical 1,4-Addition: Metal-Free Access to Functionalized Cyclobuta[a]naphthalen-4-ols'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds