Loss of salt tolerance during tomato domestication conferred by variation in a Na+/K+ transporter

Zhen Wang, Yechun Hong, Guangtao Zhu, Yumei Li, Qingfeng Niu, Juanjuan Yao, Kai Hua, Jinjuan Bai, Yingfang Zhu, Huazhong Shi, Sanwen Huang, Jian Kang Zhu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Loss of salt tolerance during tomato domestication conferred by variation in a Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup> transporter'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds