Localization of Passive Intermodulation Based on the Concept of k-Space Multicarrier Signal

Mei Zhang, Chuan Zheng, Xinbo Wang, Xiang Chen, Wanzhao Cui, Jun Li, Jiangtao Huangfu, Dexin Ye, Shan Qiao, Changzhi Li, Lixin Ran

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)4997–5008
JournalIEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques
StatePublished - Dec 2017

Cite this

Zhang, M., Zheng, C., Wang, X., Chen, X., Cui, W., Li, J., Huangfu, J., Ye, D., Qiao, S., Li, C., & Ran, L. (2017). Localization of Passive Intermodulation Based on the Concept of k-Space Multicarrier Signal. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 4997–5008.