Iridium-Catalyzed Aryl C-H Sulfonamidation and Amide Formation Using a Bifunctional Nitrogen Source

Meng Yu, Tao Zhang, Hitesh B. Jalani, Xunqing Dong, Hongjian Lu, Guigen Li

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Iridium-Catalyzed Aryl C-H Sulfonamidation and Amide Formation Using a Bifunctional Nitrogen Source'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds