In situ impedance measurements in diamond anvil cell under high pressure

Yue Wang, Yonghao Han, Chunxiao Gao, Yanzhang Ma, Cailong Liu, Gang Peng, Baojia Wu, Bao Liu, Tingjing Hu, Wanbin Ren, Yan Li, Ningning Su, Hongwu Liu, Guangtian Zou

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)013904
JournalRev. Sci. Instrum.
StatePublished - 2010

Fingerprint

Dive into the research topics of 'In situ impedance measurements in diamond anvil cell under high pressure'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this