In situ impedance measurements in diamond anvil cell under high pressure

Yue Wang, Yonghao Han, Chunxiao Gao, Yanzhang Ma, Cailong Liu, Gang Peng, Baojia Wu, Bao Liu, Tingjing Hu, Xiaoyan Cui, Wanbin Ren, Yan Li, Ningning Su, Hongwu Liu, Guangtian Zou

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

20 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'In situ impedance measurements in diamond anvil cell under high pressure'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science