High-pressure topological transport study of Bi2Se3 single crystal

Junkai Zhang, Yan Zhang, Xiaoxin Wu, Renquan Guan, Ji Li, Chunxiao Gao, Qinglin Wang, Yanzhang Ma, Zhao Zhao, Guangtao Liu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)145052
JournalApplied Surface Science
StatePublished - 2020

Fingerprint

Dive into the research topics of 'High-pressure topological transport study of Bi2Se3 single crystal'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this