Four-component bicyclization approaches to skeletally diverse pyrazolo[3,4- b ]pyridine derivatives

Xing Jun Tu, Wen Juan Hao, Qin Ye, Shuang Shuang Wang, Bo Jiang, Guigen Li, Shu Jiang Tu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

39 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Four-component bicyclization approaches to skeletally diverse pyrazolo[3,4- b ]pyridine derivatives'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds