Electronic structure-dependent magneto-optical Raman effect in atomically thin WS2

Luojun Du, Zhiyan Jia, Qian Zhang, Anmin Zhang, Tingting Zhang, Rui He, Rong Yang, Dongxia Shi, Yugui Yao, Jianyong Xiang, Guangyu Zhang, Qingming Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)035028
Journal2D Materials
StatePublished - Jun 4 2018

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Electronic structure-dependent magneto-optical Raman effect in atomically thin WS2'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this