Electrochemical Sulfonylation/Heteroarylation of Alkenes via Distal Heteroaryl ipso-Migration

Ming-Wei Zheng, Xin Yuan, Yu-Sheng Cui, Jiang-Kai Qiu, Guigen Li, Kai Guo

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Electrochemical Sulfonylation/Heteroarylation of Alkenes via Distal Heteroaryl ipso-Migration'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds