DDQ-Mediated Three-Component Dioxygenation of Alkenes

Tian-Shu Zhang, Yan-Jie Xiong, Wen-Juan Hao, Xiao-Tong Zhu, Shu-Liang Wang, Guigen Li, Shu-Jiang Tu, Bo Jiang

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)9350-9355
JournalJournal of Organic Chemistry
StatePublished - 2016

Fingerprint

Dive into the research topics of 'DDQ-Mediated Three-Component Dioxygenation of Alkenes'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this