Compression of MnWO4 to 39.6 GPa

Yang Gao, Jinyuan Yan, Cheng Ji, Qinglin Wang, Yuqiang Li, Bao Liu, Yanzhang Ma

Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

Original languageEnglish
StatePublished - Mar 8 2015

Cite this