Anthropogenic transformation of Yangtze Plain freshwater lakes: patterns, drivers and impacts

Xuejiao Hou, Lian Feng, Jing Tang, Xiaopeng Song, Junguo Liu, Yunlin Zhang, Junjian Wang, Yang Xu, Yanhui Dai, Yi Zheng, Chunmiao Zheng, Brett A Bryan

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)111998
JournalRemote Sensing of Environment
StatePublished - Jul 27 2020

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Anthropogenic transformation of Yangtze Plain freshwater lakes: patterns, drivers and impacts'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this