A microfabricated amperometric moisture sensor

Xiao Li Su, Xiong Xingguo, Tim Dallas, Shubhra Gangopadhyay, Henryk Temkin, Xuejun Wang, Richard Walulu, Jianzhong Li, Purnendu K. Dasgupta

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'A microfabricated amperometric moisture sensor'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds