A Holistic Heterogeneity-Aware Data Placement Scheme for Hybrid Parallel I/O Systems

Shuibing He, Zheng Li, Jiang Zhou, Yanlong Yin, Xiaohua Xu, Yong Chen, Xian He Sun

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)830-842
JournalDefault journal
StatePublished - Apr 1 2020

Cite this